Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego AMBER serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godz:18:30 pierwszy termin, 21 listopada 2019 r. o godz:19:00 drugi termin w sali OSP Tomaszów Maz. ul.  Polskiej Organizacji Wojskowej 5

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków KS Amber

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Podziękowania i wyróżnienia
  7. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
  9. Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu
  10.Wybór Prezesa Zarządu
  11.Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  12.Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  13.Ogłoszenie wyników wyborów
  14.Dyskusja i przyjęcie uchwał
  15.Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu
  16.Wystąpienie Prezesa
  17.Zakończenie Walnego Zebrania Członków

Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.
Zarząd Klubu