Kontakt

Adres do korespondencji:

ul. Akacjowa 6/20
97-200 Tomaszów Maz.

Wpłaty składek członkowskich oraz opłaty wpisowego prosimy dokonywać na konto
Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki
nr: 50114020170000410211288562