XV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pilica Zachwyca im. Doroty Ambroziak w projekcie PZK „Aktywnym być, to dłużej żyć” Grand Prix PZK 2021″ 10-12.09.2021

link do formularza

link do regulaminu

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Cele spływu:
Poznanie walorów turystycznych miasta i okolic Tomaszowa Mazowieckiego oraz gminy Inowłódz. Zapoznanie się z zagospodarowaniem doliny rzeki Pilicy. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego jako formy aktywnego wypoczynku. Podnoszenie sprawności fizycznej uczestników wydarzenia.

Organizatorzy spływu: Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
amber.travel

Partnerzy:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowiecki
Gmina Inowłódz
Polski Związek Kajakowy, Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich
Kanokajaki.pl
AGAWA.PL

Termin i trasa spływu:
10–12.09.2021 r.
Rzeka Drzewiczka na trasie:
Odrzywół – Nowe Miasto 17 km

Rzeka Pilica na trasie:
Tomaszów – Inowłódz 20 km
Inowłódz – Domaniewice 22 km

Kierownictwo spływu:
Komandor: Andrzej Ambroziak
Kierownik zespołu ratowników Dariusz Cyniak
Sędzia główny: Piotr Kaczmarek
Biuro spływu: Marzenna Ambroziak, Iwona Nowakowska, Justyna Kaczmarek
Służba medyczna: Aneta Pełka

Warunki uczestnictwa:
Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest podpis na karcie zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez formularz Google i opłacenie wpisowego na cele statutowe Organizatora!

PROGRAM OSK PILICA ZACHWYCA 2021

Piątek 10.09.2021 r.
Cały dzień przyjazd do Przystani (ul. PCK) w Tomaszowie Mazowieckim, zakwaterowanie i weryfikacja uczestników
10:00 Wyjazd do Odrzywołu
11:00 Start spływu rzeką Drzewiczką
16:00 Zamknięcie mety spływu i powrót do Tomaszowa
20:00 Ognisko z kiełbaskami – program rekreacyjny

Sobota 11.09.2021 r.
8:30 Weryfikacja zawodników do zawodów
10:00 Uroczyste otwarcie spływu na terenie Przystani w Tomaszowie Maz.
10:30 Start osad do półmaratonu rzeką Pilicą na trasie Tomaszów – Inowłódz (20 km)
11:00 Start do spływu rzeką Pilicą na trasie Tomaszów – Inowłódz
14:30 Inowłódz, konkurencja dodatkowa: slalom na SUP
15:30 Zamknięcie zawodów oraz mety spływu, powrót do Tomaszowa
16:00 Posiłek na Przystani w Tomaszowie, piknik, testowanie kajaków
17:00 Slalom kajakowy dla dzieci
19:00 Msza polowa w intencji Doroty Ambroziak i wszystkich wodniaków
20:00 Program kulturalny – koncert zespołu, ognisko z pieczeniem kiełbasek

Niedziela 12.09.2021 r.
9:00 Wyjazd do Inowłodza
10:00 Slalom na canoe
11:00 Start do spływu na trasie Inowłódz – Domaniewice (22 km)
15:00 – 16:00 Meta spływu w Domaniewicach
16:30 Powrót do Tomaszowa, posiłek na terenie Przystani, zakończenie spływu, uroczyste wręczenie nagród

Wysokość opłat wpisowych: dzieci do lat 7 gratis
Opłata na cele statutowe Organizatora dla wszystkich uczestników 45 zł/dzień x ilość dni
Miejsce w kajaku organizatora z wiosłem i kamizelką 40 zł/za cały spływ

Termin zgłoszeń: do 6.09.2021 r.W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują:
Posiłki regeneracyjne po I, II i III etapie spływu
Ogniska z pieczeniem kiełbasek
Transport osób na trasy etapów
Transport sprzętu organizatora oraz sprzętu własnego uczestników
Nagrody i upominki
Bezpłatny wstęp do zwiedzanych obiektów
Wklejki do książeczki TOK PTTK/OT PZK
Ubezpieczenie od NNW

Wpłaty należy dokonać na konto:
Klub Sportowy AMBER Tomaszów Mazowiecki
BRE Bank SA nr: 50114020170000410211288562

Postanowienia końcowe:
W przypadku nieprzybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Ambroziak, tel. 602 32 10 35