Klub

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AMBER” założone zostało przez 26 członków założycieli 11 grudnia 2007 r.

Wpis do KRS o numerze:0000299027 Klub otrzymał w lutym 2008 r.

Władzami klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym też niepełnosprawnych mieszkających w powiecie tomaszowskim i na terenie całego kraju.

W Stowarzyszeniu działają sekcje: kajakarska, kręglarska i od 18 stycznia 2009 roku sekcja Morsów, a głównym mottem członków klubu jest hasło „AKTYWNIE NAD PILICĄ”. Działalność klubu jest ściśle związana ze swoim głównym sponsorem PHU AMBERLEX (O.W.” PRZYSTAŃ „) który zabezpiecza kajaki, rowery i lokal. AMBERLEX od prawie 10 lat współpracuje z klubami sportowymi dla osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski organizując im spływy kajakowe, obozy taneczne, obozy kręglarskie, wycieczki rowerowo-piesze, turnieje szachowe i warcabowe. Dlatego też następnym głównym celem statutowym KS AMBER jest promocja, organizacja imprez oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych. Podnosząc swoje kwalifikacje liczymy na rozwój turystyki i sportów wodnych wśród mieszkańców Tomaszowa i Powiatu z naciskiem na kajakarstwo. Członkowie Klubu przez cały rok pływają po różnych rzekach w Polsce, przede wszystkim poznając Pilicę od źródeł do ujścia i eksplorując jej dopływy. Przez nas zostały wykonane opisy i kilometraże takich rzek jak: Wolbórka, Czarna Włoszczowska, Czarna Maleniecka, Drzewiczka, Luciąża.

Sztandarowym produktem klubu jest OSK PILICA – ZACHWYCA który odbywa się we wrześniu. Klub przejął również organizację od OW PRZYSTAŃ spływów dla osób niewidomych i słabowidzących. Klub jest wspierany finansowo przez Tomaszowską firmę AGAWA PL.

Partnerami klubu są: Eskapada Częstochowa, KMK  Przemsza z Sosnowca, Neptun Żory,  Raciborska Grupa Kajakowa JOOONYYY, Sekcja kajakowa klubu Wiking z Tomaszowa, Klub Kajakowy KOREK Warka

Składki członkowskie i inne opłaty wpisowe należy dokonywać na konto:
Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki
BRE Bank SA nr: 50114020170000410211288562