Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego AMBER serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 1 grudnia 2023 r. o godz: 18:30 pierwszy termin, 1 grudnia 2023 r. o godz:19:00 drugi termin na Przystani w Tomaszów Maz. ul. PCK 2/4

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków KS Amber

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
  8. Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu
  9. Wybór Prezesa Zarządu
  10. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu przez nowo wybranego Prezesa
  11. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  13. Ogłoszenie wyników wyborów
  14. Dyskusja i przyjęcie uchwał
  15.Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu
  16.Wystąpienie Prezesa
  17.Zakończenie Walnego Zebrania Członków

Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.
Zarząd Klubu