Serdecznie zapraszamy na

                                              II OGÓLNOPOLSKI RAJD KAJAKOWO – ROWEROWY 

                                                         „PILICA – RZEKA KTÓRA ŁĄCZY”

Termin i miejsce rajdu:
18 -19.06.2011 Rzeka PILICA na trasie Smardzewice – Tomaszów – Inowłódz – 25  km. Odcinek Smardzewice – Tomaszów (6 km) jest trasą regat kajakowych. Trasa rowerowa Tomaszów – Smardzewice, Tomaszów – Spała – Konewka.

Cele rajdu: Odkrywanie walorów turystyczno – krajoznawczych ziemi łódzkiej i powiatu tomaszowskiego.  Poszerzanie edukacji historycznej związanej z miejscami i zabytkami znajdującymi się na szlaku Pilicy. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia, wytworzenie postaw identyfikacji z danym regionem i miejscowością, podnoszenie aspiracji życiowych i rozszerzenie horyzontów myślowych. Promowanie i wzmacnianie nowych szlaków i zapoznanie się z zagospodarowaniem dorzecza Pilicy.  Propagowanie turystyki i sportu kajakowego i rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku. Podnoszenie sprawności fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego. Budowanie pozytywnych wartości, integracji i współpracy w zespole.

Organizator rajdu: Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ

Kierownictwo rajdu: Andrzej Ambroziak (komandor); Piotr Kaczmarek (sędzia główny), Dariusz Cyniak (kierownik zespołu ratowników i instruktorów)

PROGRAM RAJDU KAJAKOWO – ROWEROWEGO

Sobota 18 czerwca 2011 r.

8:00 – 9:30 Weryfikacja uczestników imprezy na Przystani w Tomaszowie Maz.
10:00 Przejazd rowerami uczestników rajdu do Smardzewic, przejazd przez Zaporę,  
           zwiedzanie elektrowni wodnej, spływ kajakowy i regaty kajakowe (dla chętnych) o trofea  
           rzeką Pilicą na odcinku Smardzewice – Tomaszów.
12:00  Pokaz ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej (akcja bezpieczne
           wakacje)
13:00  c.d. spływu na trasie Tomaszów – Spała.
15:00 Zakończenie spływu i powrót uczestników autokarem ze Spały do Tomaszowa.                                                                                                                                    16:00 Posiłek dla uczestników spływu.
17:30 Konkurs wiedzy na temat historii poznawanego regionu, rozdanie nagród i upominków
20:00 Integracyjne ognisko z gitarą.

Niedziela 19 czerwca 2011 r.

8:30   Śniadanie dla uczestników przyjezdnych
10:00 Wyjazd rowerami z Przystani w Tomaszowie do Spały ścieżką rowerową i zwiedzanie
           trasy turystycznej Bunkier Konewka
13:00 Spływ rzeką Pilicą na trasie Spała – Inowłódz (Zakościele)
15:00 Zakończenie spływu i zwiedzanie kościółka św. Idziego z XI w.                                                                                                                      
16:00 Posiłek i powrót autokarami uczestników imprezy do Tomaszowa.
                                             
SKRÓCONY REGULAMIN ZAWODÓW
Regaty kajakowe odbywają się na odcinku 6 km na trasie Smardzewice -Tomaszów Maz (Przystań).  Start i meta znajdują się na lądzie w miejscu wytyczonym przez organizatora. Start pojedynczych zawodników odbywa się według kolejności zgłoszeń na liście startowej i jest wywoływany przez sędziego zawodów. Zawodnicy płyną na takich kajakach, jakie posiadają.  Klasyfikowane są osady: T1 kobiet i mężczyzn, T2 kobiet i mężczyzn oraz T2 mikst.
Dana kategoria będzie klasyfikowana jeżeli zgłosi się do niej minimum 3 osady.

Prowadzona jest punktacja indywidualna.
Każda osada musi posiadać założony numer startowy. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na starcie i na mecie regat.
Każdy z uczestników regat otrzymuje dyplom uczestnictwa, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii puchary.

Warunki uczestnictwa:
Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną i jadą pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych. Zakwaterowanie dla przyjezdnych jest możliwe na OW Przystań.         
                                                     
W ramach rajdu uczestnicy otrzymują:
Gorące posiłki w pierwszym i drugim dniu rajdu
Ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Przystani w Tomaszowie
Transport osób i sprzętu na trasy etapów rajdu
Zabezpieczenie instruktorskie i ratownicze trasy rajdu
Trofea dla uczestników regat
Bezpłatny wstęp do muzeów.
Opis regionu i trasy rajdu
Pamiątki okolicznościowe
Ubezpieczenie od NNW

                               
Termin zgłoszeń:  do 17.06.2011

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpłata na rzecz klubu w wysokości 25 zł

Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki
BRE Bank SA nr:50114020170000410211288562

Zgłoszenia uczestników proszę przesłać na e-mail:  biuro@amberklub.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Ambroziak 0-602 32-10-35
Postanowienia końcowe:
Dojazd i odjazd z Tomaszowa odbywa się na koszt własny uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy rajdu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.