Klub Sportowy AMBER zaprasza na: XII Noc Świętojańską w Kajaku

ZGŁOSZENIA

Regulamin XII NŚwK

Komitet organizacyjny:
Komandor Marcin Suszka
msuszka@wp.pl tel 502 94 11 22
Biuro spływu Jolanta Suszka, Aneta Cyniak
tel. 502 735 726
Pilot początkowy Monika Woźniak-Grabowska / Dariusz Cyniak
Pilot końcowy Rafał Grabowski / Piotr Kaczmarek/

Partnerzy XII NŚwK:
KAJMAR – Sulejów
www.kajakisulejow.pl

Amber.Travel
www.amber.travel

Program
XII Nocy Świętojańskiej w Kajaku

Cel i zadania spływu
– turystyka kajakowa jako forma aktywnego wypoczynku
– zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi rzeki Pilicy
– kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej”

Termin: 23.06.2019 (niedziela)

Trasa:
rz. Pilica: Biała – Sulejów, 10km

24.06.2018 (niedziela)
 17:30 – Wyjazd autokaru z przystani kajakowej przy ul. Klasztornej w Sulejowie
 17:50 – Weryfikacja uczestników spływu z pochodniami (łąka w Białej na wprost wsi Ostrów)
 18:00 – Oficjalne otwarcie wieczornego spływu, przygotowania, strojenie kajaków
 18:10 – Wodowanie kajaków
 18:20 – Odbijamy od brzegu i ruszamy na odcinek barwnego spływu z pochodniami
 21:20 – Zgrupowanie na rzece na przystani przy ul. Podkurnędz w Sulejowie, rozpalenie „ogniska na wodzie”
 21:25 – Widowiskowe, grupowe przepłynięcie o zmroku z pochodniami pod mostem w Sulejowie,
 21:35 – Zakończenie spływu 700m za mostem w Sulejowie na przystani kajakowej przy ul. Klasztornej
 21:40 – 24:00 Zabawa na festynie organizowanym na Placu Straży przez UM Sulejów i MOK Sulejów z okazji Nocy Świętojańskiej

* – Prosimy uczestników spływu o przeniesienie wszystkich kajaków i sprzętu w pobliże przyczep na kajaki..

Regulamin XII NŚwK

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik musi
 Posiadać umiejętności pływania wpław
 Doświadczenie w uprawianiu kajakarstwa
 Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 Dokonać opłaty wpisowego
 Posiadanie pochodni lub innego oświetlenia (latarka czołówka)

2. Sprzęt:
Uczestnicy z własnymi kajakami zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe.

3. Wpisowe:
Za udział w XII NŚwK
 30 zł uczestnicy tylko spływu wieczornego w sprzęcie organizatora (15zł członkowie KS Amber z opłaconymi składkami członkowskimi, oraz osoby we własnych kajakach)

4. Zgłoszenia:
• Zgłoszenia tylko poprzez formularz: https://forms.gle/AdqNMnpypEXPWNmaA
• Zgłoszenia przyjmowane do dnia 22/06/2019
• W terminie 1 dnia od dokonania zgłoszenia 100% opłaty wpisowej, należy przesłać na konto: 31 1020 3916 0000 0402 0044 6070
• W tytule przelewu proszę podać „XII NSwK + imię nazwisko”
• W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni – zgłoszenie zostaje automatycznie anulowane.
• Osoby rezygnujące z udziału w imprezie w terminie do:
15/06/2019r otrzymują 100% zwrotu wpłaconej kwoty,
rezygnacja po 16/06/2019 – 0%.
• Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

5. Weryfikacja:

W niedzielę 23 czerwca o godzinie 17:50 – Weryfikacja uczestników spływu z pochodniami (polana nad Pilicą w Białej na wprost wsi Ostrów)

Zgłaszający się zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji w Sekretariacie Spływu, w czasie, której niezbędne są:
 dowód osobisty,
 dowód wpłaty wpisowego
 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia nad nią opieki przez osobę trzecią
 każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, potwierdzającą uczestnictwo w imprezie.

6. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom dwudniowego spływu

 miejsce w kajaku organizatora, wraz z kamizelką asekuracyjną i wiosłem
 transport sprzętu oraz osób na trasie spływu
 ubezpieczenie NW
 zabezpieczenie instruktorskie na trasie spływów
 wklejkę do książeczek TOK

7. Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
 przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń kierownictwa spływu,
 udzielania pomocy innym,
 stosowania się do poleceń pilotów początkowych, końcowych i ratowników
 pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę
 zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego jak również pozostawanie za zamykającym spływ.

8. Postanowienia końcowe:
 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 Komandor ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 Ze względu na warunki pogodowe lub dla bezpieczeństwo uczestników Komandor może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.
 Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem
 Uczestnicy proszeni są o wyposażenie się w pochodnie oraz materiały do barwnego przystrojenia kajaków podczas wieczornego widowiskowego spływu z pochodniami