Zarząd Klubu Sportowego AMBER w Tomaszowie Mazowieckim zwołuje na dzień
27 marca 2014 r. Walne Zebranie Członków, które odbędzie się o godzinie 18:30 pierwszy termin, drugi termin godzina 19:00 w sali Ośrodka Wypoczynkowego PRZYSTAŃ w Tomaszowie Maz. ul. PCK 2/4  

Porządek Obrad Walnego Zebrania

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok.
6. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2013 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
12. Dyskusja i przyjęcie uchwał
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ze względu na wagę poruszanych tematów prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
Andrzej Ambroziak
Prezes Zarządu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.