W dniu 21 listopada odbyło się

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie

Członków Klubu Sportowego Amber.

W wyniku wyborów w skład nowego zarządu weszli:
Piotr Kaczmarek – Prezes
Sebastian Nagórka – Wiceprezes
Dariusz Cyniak – Wiceprezes
Marcin Suszka – Członek Zarządu
Anna Goździk – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Mateusz Ostrowski – Przewodniczący
Monika Woźniak-Grabowska – Członek
Małgorzata Wołczyk – Członek
Rafał Grabowski – Członek
Sławomir Daras – Członek

Przedstawiciele sekcji morsów:
Aneta Cyniak
Tomasz Łucka
Anna Goździk