logo VII Noc Świętojanska w Kajaku

                       

logo VII Noc Świętojanska w Kajaku

Impreza z Informatora Kajakarza 2014 poz 73,

Wersja PDFKarta zgłoszenia

Organizator KS AMBER

 

Komitet organizacyjny:

Komandor                               Marcin Suszka ITiR PZKaj St III nr 2481

                                               tel 502 94 11 22 msuszka@wp.pl

Biuro spływu                           Aneta Cyniak, Jolanta Suszka

Pilot początkowy                     Dariusz Cyniak

Pilot końcowy                         Piotr Kaczmarek, Rafał Grabowski 

Partnerz VII NŚwK:

KAJMAR – Kajaki Sulejów  www.kajakisulejow.pl

OW Przystań – Tomaszów Mazowiecki www.przystan.tm.pl

Urząd Miejski w Sulejowie www.sulejow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie www.mok.sulejow.pl

Program

VII Nocy Świętojańskiej w Kajaku

 Cel  i  zadania  spływu

          turystyka kajakowa, jako forma aktywnego wypoczynku

          zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi rzeki Pilicy

          kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej”

Termin:   23.06.2014

 Trasa:  rzeka Pilica Kurnędz – Sulejów, 6km

 Proram: 

 • §18:00 – 19:00 – Zbiórka oraz weryfikacja uczestników na łące nad brzegiem Pilicy za barem „U Lola” k. Kurnędza
 • §19:30 – Oficjalne otwarcie wieczornego spływu, przygotowania, strojenie kajaków, puszczanie wianków,
 • §20:00 – 20:15 – Wodowanie kajaków
 • §20:15 – Odbijamy od brzegu i ruszamy na odcinek barwnego spływu z pochodniami
 • §21:30 – Zgrupowanie na rzece na wysokości kościoła w Sulejowie, rozpalenie „ogniska na wodzie”
 • §21:50 – Widowiskowe, grupowe przepłynięcie o zmroku z pochodniami pod mostem w Sulejowie
 • §21:55 – Koniec spływu na prawym brzegu zaraz za mostem w Sulejowie*
 • §(na plaży zostaniemy przywitani przez mieszkańców Sulejowa, media oraz przedstawicieliMOK przy akompaniamencie muzykantów)
 • §22:00 – Pokaz fajerwerków nad brzegiem Pilicy
 • §22:15 – Zabawa na festynie organizowanym przez MOK Sulejów z okazji Dni Sulejowa oraz Nocy Świętojańskiej, scena muzyczna, ognisko, ogródki cateringowe, place zabaw, wesołe miasteczko
 • §24:00 – Zakończenie imprezy 

* – Prosimy o przetransportowanie wszystkich kajaków i sprzętu poza wały przeciwpowodziowe w pobliże przyczep na kajaki.

Regulamin VII NŚwK

 

 Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik musi

 • §Posiadać umiejętności pływania wpław
 • §Być doświadczonym w uprawianiu kajakarstwa  
 • §Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 • §Dokonać opłaty wpisowego.

2. Sprzęt:

Uczestnicy z własnymi kajakami zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe.

3. Wpisowe: do 19 czerwca 2014 r  

Za udział w VII NŚwK

 • §Opcja A – 30 zł udział w kajaku organizatora
 • §Opcja B – 15 zł udział we własnym kajaku
 • §Opcja C – 15 zł udział w kajaku organizatora – członkowie KS AMBER
 • §Opcja D – 5 zł udział we własnym kajaku – członkowie KS AMBER

 Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora:

Bank PKO BP    nr 31 1020 3916 0000 0402 0044 6070

W tytule: NŚwK Imię i nazwisko zgłaszającego

 4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonujemy na „Karcie zgłoszenia”, którą wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy nadesłać na adres: msuszka@wp.pl 

 5. Weryfikacja:

Zgłaszający się zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu na łące nad brzegiem Pilicy za barem „U Lola”w dniu 23 06 2013r. od 18:00 do 19:00. W czasie, której niezbędne są:

 • §dowód osobisty,
 • §dowód wpłaty wpisowego,
 • §pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia nad nią opieki przez osobę trzecią. 

6. Organizator  zapewnia  wszystkim  płynącym  uczestnikom

 • §miejsce w kajaku dwuosobowym Perception Vista,
 • §ubezpieczenie NW
 • §sprzęt ratowniczy i obsługę ratowniczą
 • §wklejkę do książeczek TOK 

7. Obowiązki uczestników:

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 • §przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń kierownictwa spływu,
 • §udzielania pomocy innym,
 • §stosowania się do poleceń pilotów początkowych, końcowych i ratowników WOPR
 • §pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • §przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 • §przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas trwania całego spływu.
 • §zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego jak również pozostawanie za zamykającym spływ.

 8. Postanowienia końcowe:

 • §Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 • §Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 • §Komandor ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 • §Ze względu na warunki pogodowe lub bezpieczeństwo uczestników Komandor może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 • §Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.
 • §Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 • §Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem
 • §Uczestnicy proszeni są o wyposażenie się w pochodnie oraz materiały do barwnego przystrojenia kajaków podczas wieczornego widowiskowego spływu z pochodniami

  Wersja PDFKarta zgłoszenia

Zapraszamy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.