sprzątanie Wolbórki
Już po raz ósmy Klub Sportowy Amber i Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań” dniach 24-26 kwietnia zorganizowali akcję sprzątania rzeki Pilicy, Wolbórki i Moszczanki, ze sprzątanie Wolbórkiszczególnym uwzględnieniem linii brzegowej tych rzek. Pilica i jej brzegi już tradycyjnie była przez nas sprzątana na trasie Tomaszów-Spała (11 km), przez naszych partnerów na trasie Spała – Inowłódz – Żądłowice (15 km) oraz na odcinkach w Sulejowie i Warce.
Tak jak w latach minionych sprzątanie prowadzone było z brzegu przez grupę pieszą jak również z wody przez kajakarzy.

Śmieci podobnie jak w latach ubiegłych, zebraliśmy kilkadziesiąt worków, zwyczajowo kilka sztuk opon oraz znaleziska większego gabarytu i wszelkiej maści. To co nas zaniepokoiło a za razem zdenerwowało najmocniej to fakt iż w samym centrum miasta Tomaszowa z kanału burzowego przy ul. Farbiarskiej i przy ul. Szczęśliwej wprost do Wolbórki wypływają cuchnące ścieki.
Rzeka Moszczanka (dopływ Wolbórki) natomiast śmiało  może być nazywana częścią systemu kanalizacyjnego okolicznych zabudowań i tak też jest traktowana. Poniżej prezentowany album w niewielkim stopniu przybliża skalę problemu.
Z przykrością stwierdzamy, że poniższy materiał świadczy o całkowitym cywilizacyjnym cofnięciu się o co najmniej kilka stuleci: https://plus.google.com/photos/110917602216156904872/albums/6142093041856542305
Podobnie jak w roku ubiegłym zaskoczeni jesteśmy ilością śmieci znalezionych poniżej mostu kolejowego na trasie do Spały. Całe masy śmieci spływają tam wraz z wysoką wodą z góry rzeki po czym pozostają na brzegu – wplątane w różne zakamarki i przybrzeżne zakola. Walory przyrodnicze tych terenów w połączeniu z łatwością dojazdu sprzyjają „rodzinnym” piknikom, których liczne pozostałości mieliśmy wątpliwą przyjemność sprzątać. Nie można również przejść obojętnie obok pobudowlanych wysypisk i gruzowisk, które stanowią  istną plagę na terenach podmiejskich, w tym przybrzeżnych.  

W akcji wspierają nas samorządy Miasta i Gminy Tomaszów Mazowiecki i Gminy Inowłódz, Urząd Miasta Sulejów i Wolbórz, oraz Urząd Miasta Warka. Możemy również liczyć na pomoc ze strony firm i organizacji:
m. in. Kajmar Sulejów, J.W.4391 Kompania Wsparcia, Harcerze z Sulejowa i Spały, młodzież ze szkół w Sulejowie, Tomaszowie i Inowłodzu, firma Eneris Surowce S.A. i Park Linowy nad Pilicą, Relax Spała, Tama Inowłódz.
Kampania społeczna „NIE PŁYWAM W ŚMIECIACH”, której częścią było nasze działanie ma na celu mobilizację poparcia dla idei zachowania czystości polskich rzek i wywołanie zmian społecznie pożądanych, w tym wypadku ograniczenia wyrzucania śmieci do rzek i w ich pobliże. Zainteresowanie kampanią społeczną jest próbą wspólnego rozwiązania problemu zanieczyszczenia polskich rzek. „NIE PŁYWAM W ŚMIECIACH” to także lekcja odpowiedzialności, aktywnego i świadomego uczestnictwa w pomocy potrzebującym rzekom.
W imieniu naszych pięknych rzek, każdej parze rąk, która wsparła akcję serdecznie dziękujemy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here