Program II Biegu Morsa i Morsowania w Sulejowie mały

Program II Biegu Morsa i Morsowania w Sulejowie mały

REJESTRACJA i REGULAMIN >>> TUTAJ <<<


Regulamin II Biegu Morsa w Sulejowie

22 stycznia 2017

 

1.     CEL IMPREZY

a)     Promocja Miasta i Gminy Sulejów, KS AMBER w Polsce i na świecie.

b)     Promocja biegów oraz zdrowego trybu życia, hartowania organizmu w niskich temperaturach.

 

2.     ORGANIZATOR:

a)     Organizatorem jest KS AMBER przy współudziale UM Sulejów, Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń, OSP Sulejów, firmy Kajmar. Sulejowskie Morsy

b)     Biuro biegu będzie się znajdowało 22.01.2017 roku w Sulejowie w Park Straży. (dojazd ul. Staropiotrkowską, Parkową oznakowany przez organizatora)

 

3.     TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

a)     Bieg Morsa w Sulejowie odbędzie się 22.01.2017 roku o godz. 11.00 na dystansie 2,3 km. Trasa będzie przebiegała po ścieżkach oraz po nawierzchni asfaltowej i będzie oznaczona przez organizatora. Start Hotel Podklasztorze – Meta w Parku Straży.

b)     Limit czasu wynosi 30 min

 

4.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

a)     Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 22.01.2017r.

b)     Uczestnicy startują w biegu jedynie w: szortach – mężczyźni, szortach i minimalnym zakryciu tułowia – kobiety, dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach t-shirt, czapkach i rękawiczkach.

c)     Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu na trasach biegu.

d)     Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że stratują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w II Biegu Morsa w Sulejowie, tj. biegu w terenie, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczenia i w minimalnej ilości odzieży, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w I Biegu Morsa w Sulejowie lub popisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.

e)     Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych lub paszportów – data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.

 

5.     ZGŁOSZENIA:

a)     Zgłoszenia do II Biegu Morsa w Sulejowie, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvFFwQbwQnzp8-LOVXBWDlEoKrMk91rtV2hHovaik5PS5Rg/viewform  opublikowany na stronie Facebook wydarzenia do dnia 21.01.2017 roku.

b)     Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 22.01.2017 w biurze biegu w godz. 10:00 –10:30.

c)     Limit uczestników 200 osób!

d)     Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze II Biegu Morsa w Sulejowie dniu 22.01.2017r.

e)     Uczestnik startujący w II Biegu Morsa w Sulejowie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji II Biegu Morsa w Sulejowie, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

f)      Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.

g)     Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji. Chętnych zapraszamy po biegu do kąpieli w Pilicy w ramach Wielkiego Morsowania w Sulejowie

 

6.     KLASYFIKACJE:

a)     Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

 

7.     ŚWIADCZENIA:

a)     pamiątkowy medal

b)     pomiar czasu

c)     posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu

d)     zabezpieczenie medyczne

e)     oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu

f)      niezapomnianą atmosferę

g)     nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)     Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.

b)     Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.

c)     Uczestnicy startujący w zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

d)     Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.

e)     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

 

 

Tel. do organizatora: +48 502 94 11 22, msuszka@wp.pl

Regulamin II Biegu Morsa w Sulejowie

22 stycznia 2017

 

1.     CEL IMPREZY

a)     Promocja Miasta i Gminy Sulejów, KS AMBER w Polsce i na świecie.

b)     Promocja biegów oraz zdrowego trybu życia, hartowania organizmu w niskich temperaturach.

 

2.     ORGANIZATOR:

a)     Organizatorem jest KS AMBER przy współudziale UM Sulejów, Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń, OSP Sulejów, firmy Kajmar. Sulejowskie Morsy

b)     Biuro biegu będzie się znajdowało 22.01.2017 roku w Sulejowie w Park Straży. (dojazd ul. Staropiotrkowską, Parkową oznakowany przez organizatora)

 

3.     TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

a)     Bieg Morsa w Sulejowie odbędzie się 22.01.2017 roku o godz. 11.00 na dystansie 2,3 km. Trasa będzie przebiegała po ścieżkach oraz po nawierzchni asfaltowej i będzie oznaczona przez organizatora. Start Hotel Podklasztorze – Meta w Parku Straży.

b)     Limit czasu wynosi 30 min

 

4.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

a)     Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 22.01.2017r.

b)     Uczestnicy startują w biegu jedynie w: szortach – mężczyźni, szortach i minimalnym zakryciu tułowia – kobiety, dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach t-shirt, czapkach i rękawiczkach.

c)     Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu na trasach biegu.

d)     Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że stratują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w II Biegu Morsa w Sulejowie, tj. biegu w terenie, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczenia i w minimalnej ilości odzieży, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w I Biegu Morsa w Sulejowie lub popisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.

e)     Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych lub paszportów – data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.

 

5.     ZGŁOSZENIA:

a)     Zgłoszenia do II Biegu Morsa w Sulejowie, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvFFwQbwQnzp8-LOVXBWDlEoKrMk91rtV2hHovaik5PS5Rg/viewform  opublikowany na stronie Facebook wydarzenia do dnia 21.01.2017 roku.

b)     Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 22.01.2017 w biurze biegu w godz. 10:00 –10:30.

c)     Limit uczestników 200 osób!

d)     Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze II Biegu Morsa w Sulejowie dniu 22.01.2017r.

e)     Uczestnik startujący w II Biegu Morsa w Sulejowie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji II Biegu Morsa w Sulejowie, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

f)      Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.

g)     Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji. Chętnych zapraszamy po biegu do kąpieli w Pilicy w ramach Wielkiego Morsowania w Sulejowie

 

6.     KLASYFIKACJE:

a)     Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

 

7.     ŚWIADCZENIA:

a)     pamiątkowy medal

b)     pomiar czasu

c)     posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu

d)     zabezpieczenie medyczne

e)     oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu

f)      niezapomnianą atmosferę

g)     nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)     Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.

b)     Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.

c)     Uczestnicy startujący w zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

d)     Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.

e)     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

 

Tel. do organizatora: +48 502 94 11 22, msuszka@wp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.