Klub Sportowy

AMBER

Walne Zebranie Członków

Email Drukuj PDF
Zarząd Klubu Sportowego AMBER w Tomaszowie Mazowieckim zwołuje na dzień
30 marca 2016 r. Walne Zebranie Członków, które odbędzie się o godzinie 18:00 pierwszy termin, drugi termin godzina 18:30 w sali Ośrodka Wypoczynkowego PRZYSTAŃ w Tomaszowie Maz. ul. PCK 2/4  

Porządek Obrad Walnego Zebrania

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok.
6. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2015 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
12. Dyskusja i przyjęcie uchwał
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ze względu na wagę poruszanych tematów prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
Andrzej Ambroziak
Prezes Zarządu
 
Brak